STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Radziłów - Parafia pw. św. Anny

Kontakt 19-213 RADZIŁÓW, ul. Kościelna 5
gm. Radziłów, pow. grajewski, woj. podlaskie
e-mail: radzilow@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jarosław FILOCHOWSKI
Wikariusz: Ks. Andrzej MUZYCZAK
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00, 9.00 w Kramarzewie, 11.00 w Mścichach
w dni powszednie: 7.00, 7.30; 16.00 (październik), 19.00 (maj i czerwiec)
Odpusty: św. Anny, św. Barbary (w Kramarzewie), NMP Bolesnej (w Mścichach)
Obszar administracyjny Radziłów, Borawskie Awissa (4), Brodowo (2), Czerwonki (5), Dębówka (4), Janowo (2), Karwowo (2), Kieliany (6), Konopki (4), Konopki Awissa (6), Kownatki (8), Kramarzewo (5), Mścichy (6), Okrasin (5), Ostrowik (4), Racibory (3), Święcienin (6)

Lokalizacja

Dekanat Szczuczyński

Opis

Parafia pw. św. Anny została erygowana w 1482 r. przez Biskupa płockiego Piotra z Chodkowa.

Pierwszy kościół drewniany pw. św. Barbary zbudowano przed 1463 r.; następny zbudowany w 1739 r. służył wiernym do wybudowania obecnego kościoła murowanego. Kościół ten pw. św. Anny zbudowany w latach 1977- 1985 staraniem proboszczów: ks. Franciszka Pogorzelskiego, a głównie ks. Witolda Brulińskiego. Kościół konsekrowany 10.11.1985 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza.

Na terenie parafii znajdują się dwa kościoły filialne. Kościół drewniany pw. św. Barbary w miejscowości Kramarzewo. Jest to były kościół parafialny, przeniesiony tutaj w 1982 r. z Radziłowa. W miejscowości Mścichy kościół murowany pw. NMP Bolesnej zbudowany w latach 2005-2007 staraniem proboszczów ks. J. Grochowskiego i ks. Jacka Schneidera; poświęcony 15.09.2007 r. przez Biskupa pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego.

Liczba wiernych: 1968