STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Radule - Parafia pw. MB Królowej Męczenników

Kontakt Radule 88, 16-080 TYKOCIN
gm. Tykocin, pow. białostocki, woj. podlaskie
e-mail: radule@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Arkadiusz RYŁKA
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.00
w dni powszednie: 8.00
Odpusty: MB Bolesnej, NMP Królowej Polski
Obszar administracyjny Radule (1-3), Leśniki (3), Pajewo (3), Rzędziany (4-5)

Lokalizacja

Dekanat Kobyliński

Opis

Parafia pw. MB Królowej Męczenników została erygowana 1.11.1987 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza z terytorium dotychczasowego samodzielnego ośrodka duszpasterskiego istniejącego w Radulach od 18.09.1985 r.

Kościół murowany pw. MB Królowej Męczenników wybudowany w latach 1982-1989 staraniem ks. P. Zabielskiego. Pobłogosławiony 13.09.1987 r. przez Biskupa pomocniczego Edwarda Samsela.

Liczba wiernych: 600