STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Przytuły Stare - Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego

Kontakt Przytuły Stare 2 B, 07-411 RZEKUŃ
gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki, woj. Mazowieckie
e-mail: przytulystare@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Bogusław OFMAN
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.00
w dni powszednie: 17.00; a maj, październik: 8.00 (poniedziałek, środa, piątek), 17.00 (wtorek, czwartek, sobota)
Odpusty: św. Antoniego Padewskiego
Obszar administracyjny Przytuły Stare, Nowa Wieś Wschodnia (3), Ołdaki (1), Przytuły Nowe (3), Rozwory (2)

Lokalizacja

Dekanat Rzekuński

Opis

Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego została erygowana 10.04.1994 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. Powstała z terytorium parafii Rzekuń i Miastkowo w granicach samodzielnego ośrodka duszpasterskiego istniejącego od 1.07.1992 r.

Kościół murowany pw. św. Antoniego Padewskiego zbudowany w 1983 r. w miejscu byłej kaplicy wybudowanej na początku XX wieku, staraniem ks. Piotra Łady proboszcza w Rzekuniu; do 1992 r. był obsługiwany przez duszpasterzy parafii Rzekuń. Kościół został poświęcony uroczyście 20.08.2000 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 951