STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Przytuły - Parafia pw. Krzyża Świętego

Kontakt PRZYTUŁY, ul. Kościelna 9
gm. Przytuły, pow. łomżyński, woj. podlaskie
e-mail: przytuly@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Tadeusz GOLON
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30
w dni powszednie: 8.00, a środa i piątek 16.00
Odpusty: Podwyższenia Krzyża Św.
Obszar administracyjny Przytuły, Borawskie (2), Chrzanowo (3), Doliwy (1,5), Kubra Nowa (1,5), Kubra Przybudówka (3), Kubra Stara (2), Mieczki (3), Mroczki (3), Obrytki (2), Przytuły Kolonie (1), Przytuły Las (2), Supy (5), Wagi (6), Wypychy (5)

Lokalizacja

Dekanat Jedwabieński

Opis

Parafia pw. Krzyża Świętego została erygowana ok. 1436 r. z fundacji księcia mazowieckiego Władysława.

Ostatni z trzech istniejących w historii parafii kościołów drewnianych został zniszczony w czasie wojny w 1941 r. W latach 1950-1960 staraniem proboszczów ks. Stanisława Skrodzkiego i ks. Lucjana Stecia wybudowano z kamienia polnego i cegły obecny kościół pw. Krzyża Świętego. Kościół nie jest konsekrowany.

Liczba wiernych: 1100