STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Poryte - Parafia pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

Kontakt Poryte, ul. Kościelna 6a, 18-520 STAWISKI
gm. Stawiski, pow. kolneński, woj. podlaskie
e-mail: poryte@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jan DOMIŃSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00
w dni powszednie: 18.00
Odpusty: św. Wojciecha BM, NMP Częstochowskiej, św. Jadwigi Śląskiej
Obszar administracyjny Poryte, Budziski (3), Budy Poryckie (3), Dzierzbia (2), Hipolitewo (1,5), Ignacewo (4), Józefowo (3), Korzeniste (5,5), Wilczewo (3,5), Wścieklice (6,5), Zaborowo (6), Zaskrodzie (5)

Lokalizacja

Dekanat Kolneński

Opis

Parafia pw. św. Wojciecha BM została erygowana w 1386 r.

W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych, z których ostatni spłonął w 1835 r. Obecny kościół murowany z kamienia polnego i cegły pw. św. Wojciecha BM wybudowano w 1840 r. z fundacji dziedzica Franciszka Kisielnickiego.

Liczba wiernych: 1691