STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Płonka Kościelna - Parafia pw. św. Michała Archanioła

Kontakt Płonka Kościelna 64, 18-100 ŁAPY
gm. Łapy, pow. białostocki, woj. podlaskie
e-mail: plonka@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Administrator: Ks. Dariusz KRAJEWSKI
Emeryt: Ks. Józef OGÓRKIS
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.45, 16.00
w dni powszednie: 6.30, 7.00
Odpusty: św. Michała Arch., Zesłanie Ducha Św, Matki Kościoła, Wniebowzięcia NMP
Obszar administracyjny Płonka Kościelna, Płonka Strumianka (0,5), Płonka Kozły (1), Płonka Matyski (1), Gąsówka Skwarki (2), Gąsówka Somachy (4), Jabłonowo Kąty (7), Jabłonowo Wypychy (6), Łapy Bucz (2), Łupianka Stara (4), Łupianka Nowa (3), Roszki Chrzczony (6), Roszki Leśne (5), Roszki Sączki (5), Roszki Włodki (3), Roszki Wodźki (4), Roszki Ziemaki (5), Zdrody Nowe (6)

Lokalizacja

Dekanat Łapski

Opis

Data erygowania parafii pw. św. Michała Arch. w Płonce Kościelnej nie jest dokładnie znana. W źródłach pisanych wymienia się zarówno rok 1375, 1446, jak i 1502. Rok 1502 uznaje się za czas powstania parafii z racji uposażenia w dobra ziemskie, co stanowiło warunek utworzenia pełnej parafii.

W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych. Obecny kościół murowany w stylu neogotyckim zbudowany w latach 1905-1913 staraniem ks. prob. Onufrego Wyszomirskiego; konsekrowany 15.08.1913 r. przez Biskupa sejneńskiego A. Karasia. W kościele znajduje się kaplica z cudownym obrazem Matki Boskiej Płonkowskiej koronowanym 30.06.1985 r. Dnia 6.10.2013 r. Nuncjusz Ap. Abp Celestino Migliore, w obecności Bpa łomżyńskiego J. Stepnowskiego, Bpa T. Bronakowskiego i Bpa Tadeusza Zawistowskiego pobłogosławił odnowioną świątynię i dokonał poświęcenia nowego ołtarza posoborowego

Liczba wiernych: 1877