STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Pietkowo - Parafia pw. św. Anny

Kontakt Pietkowo 52, 18-112 POŚWIĘTNE k. Łap
gm. Poświętne, pow. białostocki, woj. podlaskie
e-mail: pietkowo@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Tadeusz KACZYŃSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30
w dni powszednie: 7.30
Odpusty: św. Anny, św. Antoniego Padewskiego
Obszar administracyjny Pietkowo, Pietkowo II (0,5), Gabrysin (1), Józefin (3,5), Marynki (3), Turek (1,2), Wilkowo Nowe (5), Wilkowo Stare (4), Wołkuny (7)

Lokalizacja

Dekanat Łapski

Opis

Parafia pw. św. Anny została erygowana w 1522 r. z fundacji Mikołaja i Baltazara Pietkowskich.

Ostatni z kościołów drewnianych wybudowany w 1762 r. przez Leona Kuczyńskiego, podkomorzego Ziemi Drohickiej, podówczas dziedzica dóbr pietkowskich spłonął w 1930 r. Obecny kościół murowany pw. św. Anny zbudowano w 1933 r. staraniem ks. prob. Antoniego Puchalskiego. Kościół konsekrowany 1.05.1938 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Łukomskiego.

Liczba wiernych: 700