STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Piekuty - Parafia pw. św. Kazimierza

Kontakt 18-212 NOWE PIEKUTY, ul. Główna 1
gm. Nowe Piekuty, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
e-mail: piekuty@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Tadeusz SOŁTYSIK
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 7.30, 9,30, 11.30
w dni powszednie: 7.30
Odpusty: Trójcy Przenajświętszej, św. Kazimierza
Obszar administracyjny Nowe Piekuty, Koboski (1), Kostry Noski (5), Krasowo Częstki (2), Krasowo Siodmaki (0,5), Krasowo Wielkie (0,5), Krasowo Wólka (5), Lendowo Budy (5), Liza Nowa (4,5), Łopienie Jeże (2,5), Łopienie zelągi (5), Łopienie Zyski (4), Markowo Wólka (5), Piekuty Urbany (0,5), Pruszanka Mała (4,5), Rzepki Nowe (5), Skłody Borowe (3), Skłody Przyrusy (4,5), Stokowisko (5,5), Tłoczewo (3), Wierzbowizna (3), Żochy Nowe (4,5), Żochy Stare (3,5)

Lokalizacja

Dekanat Szepietowski

Opis

Parafia pw. św. Kazimierza została erygowana w 1807 r. w związku z ustanowieniem granicy pomiędzy Cesarstwem a Królestwem Polskim. Do tego czasu Piekuty były filią parafii Domanowo, która pozostała w granicach Cesarstwa.

W historii miejscowości Piekuty istniało kilka świątyń drewnianych, z których ostatnia spłonęła w 1915 r. Do rozpoczęcia budowy w 1937 r. obecnego kościoła murowanego pw. św. Kazimierza wierni korzystali z tymczasowej kaplicy. Kościół został zbudowany i wyposażony staraniem proboszczów: ks. Rocha Modzelewskiego, ks. Wacława Olszewskiego i ks. Józefa Kaczyńskiego. Kościół konsekrowany 23.11.1975 r. przez Biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego.

Na terenie parafii w miejscowości Krasowo Częstki znajduje się wybudowana w 1946 r. staraniem ks. prob. Józefa Kaczyńskiego kaplica-pomnik ku czci 257 pomordowanych przez Niemców mieszkańców tej wsi podczas ostatniej wojny.

Liczba wiernych: 1900