STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Piątnica - Parafia pw. Przemienienia Pańskiego

Kontakt 18-421 PIĄTNICA PODUCHOWNA, ul. Stawiskowska 10
gm. Piątnica, pow. łomżyński, woj. Podlaskie
e-mail: piatnica@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Szczepan DOBECKI
Wikariusze: Ks. Leszek JASTRZĄB
Ks. Krzysztof OPOREK
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 11.30, 17.00; 13.00 w Murawach
w dni powszednie: 7.00, 17.00
Odpusty: Przemienienia Pańskiego, św. Bartłomieja Ap.
Obszar administracyjny Piątnica Poduchowna, Budy Czarnockie (4), Czarnocin (2), Elżbiecin (3), Jeziorko (5), Kalinowo ( 4), Kolonia Kalinowo ( 4), Marianowo (1), Murawy (7), Nagórki (8), Pęza (5), Piątnica Włościańska (2), Poniat (8), Rządkowo ( 4), Stary Drożęcin ( 7), Zabawka ( 4)

Lokalizacja

Dekanat Piątnicki

Opis

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego została erygowana przez Biskupa płockiego Jakuba, syna Floriana z Korzkwi, z fundacji Janusza sędziego zakroczymskiego w 1407 r., chociaż kościół istniał tutaj już przed 1396 r.

Kolejny kościół drewniany zbudowany w 1757 r. przetrwał do początku XX w. Obecny kościół murowany pw. Przemienienia Pańskiego budowany w latach 1914, 1927-1938 staraniem ks. Z. Skarżyńskiego; zniszczony podczas ostatniej wojny w 1944 r., odbudowany w latach 1945-1953 staraniem proboszczów ks. B. Zarzeckiego i ks. S. Prószyńskiego; wieże wybudowane w 1991 r. staraniem ks. prob. Edwarda Zambrzyckiego. Kościół konsekrowany w 1951 r.

Liczba wiernych: 4471