STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Andrzejewo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Kontakt ANDRZEJEWO
ul. Kościelna 14
tel. 86 271 70 18
e-mail: andrzejewo@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jerzy KRUSZEWSKI
Wikariusz: Ks. Andrzej ZIELIŃSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 9.30, 12.30; w kaplicach: 11.00
w dni powszednie: 7.00, 17.00.
Odpusty: Wniebowzięcia NMP, św. Bartłomieja, św. Wojciecha
Obszar administracyjny Andrzejewo z Koloniami, Budziszewo (6), Godlewo Gorzejewo (3), Gołębie Leśniewo (3), Grodzick Ołdaki (6), Jabłonowo Klacze (0,5), Kuleszki Nienałty (4), Łętownica (6), Łętownica Parcele (3), Mianowo (3), Nowe Ruskołęki (4), Nowy Borek (9), Olszewo Cechny (2), Ołdaki Polonia(5), Paproć Duża (7), Pieńki Sobotki (1), Pieńki Żaki (5), Przeździecko Drogoszewo (7), Przeździecko Dworaki (4), Przeździecko, Grzymki (3), Przeździecko Jachy (4), Przeździecko Lenarty (5), Przeździecko Mroczki (7), Ruskołęki Parcele (4), Stare Ruskołęki (5), Świerże Kiełcze (3), Świerże Panki (4), Załuski Lipniewo (2).

Lokalizacja

Dekanat Czyżewski

Opis

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP została utworzona prawdopodobnie   w latach 1432-1439 przez Biskupa S. Pawłowskiego. W początkach XII w. wieś Andrzejewo miała nazwę Wronie. W 1528 r. otrzymała prawa miejskie i nazwę Andrzejewo (od imienia biskupa Andrzeja Krzyckiego). W 1526 r. w miejsce drewnianego kościoła rozpoczęto budowę obecnego murowanego. Budowa trwała do 1605 r., w którym kościół został konsekrowany pw. Wniebowzięcia NMP przez Biskupa płockiego W. Baranowskiego. Następnie kościół rozbudowywano aż do początku XX w. W 1966 r. odrestaurowany staraniem Ks. prob. B. Kozłowskiego. W latach 1992-1994 staraniem prob. ks. J. Mierzejewskiego została wybudowana nowa wieża murowana w miejsce dawnej drewnianej, a także dokonano remontu wnętrza kościoła. Staraniem ks. prob. Tadeusza Podbielskiego została wymieniona instalacja elektryczna w kościele i dokonano wymiany dachu nawy bocznej kościoła. Kościół zabytkowy w stylu gotyku nadwiślańskiego. W latach 2010-2015 staraniem ks. dra Jerzego Kruszewskiego dokonano renowacji: chrzcielnicy, figur, feretronów, obrazów, konfesjonałów (wykonano jeden nowy), wykonano nowe nagłośnienie i opracowano inwentaryzację konserwatorką więźby dachowej w kościele parafialnym.

Na terenie parafii w miejscowości Nowy Borek znajduje się kościół filialny (murowany) pw. NMP Matki Kościoła wybudowany w latach 1983-1990 staraniem ks. prob. Józefa Mierzejewskiego, przy współpracy ks. wikariusza Mariana Niemyjskiego, pobłogosławiony 4.06.1990 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. Staraniem ks. prob. Tadeusza Podbielskiego dokonano renowacji wnętrza kościoła i dachu. W latach 2010-2015 staraniem ks. dra Jerzego Kruszewskiego wyposażono kościół filialny w nowy ołtarz główny, tabernakulum i ławki. W miejscowości Paproć Duża znajduje się drugi kościół filialny (murowany) pw. Miłosierdzia Bożego zbudowany w latach 1994-1998 staraniem ks. prob. J. Mierzejewskiego. Staraniem ks. prob. T. Podbielskiego wykonano nowe ołtarze: główny i w nawach bocznych oraz nowe ławki. Na cmentarzu w Andrzejewie znajduje się grób matki Sługi Bożego Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Liczba wiernych: 3255