STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Brodowe Łąki - Parafia pw. św. Michała Archanioła

Kontakt Brodowe Łąki 36, 06-320 BARANOWO
gm. Baranowo, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
tel.
email: brodowelaki@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jerzy CIAK

Lokalizacja

Dekanat Chorzelski

Opis

Parafia pw. św. Michała Arch. erygowana w 1864 r. przez Biskupa płockiego W. Popiela. Bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Brodowe Łąki została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej. 

Kościół parafialny drewniany pw. św. Michała Arch. zbudowany w 1884 r. przez wiernych w tajemnicy przed ówczesną władzą państwową; w czasie budowy kościoła nie było w parafii księdza. Kościół został pobłogosławiony w 1884 r. Ze zniszczeń podczas I wojny światowej odremontowany staraniem ks. S. Plucińskiego.

Liczba wiernych: 1600