STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Osuchowa - Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła

Kontakt Nowa Osuchowa, ul. Kościelna 66, 07-308 PORĘBA n. Bugiem
gm. Ostrów Maz., pow. ostrowski, woj. mazowieckie
e-mail: osuchowa@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Waldemar GRZESZCZUK
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30, 12.00 (sumy odpustowe)
w dni powszednie: 17.00 (zimą), 18.00 (latem)
Odpusty: NMP Królowej Polski, św. Ap. Piotra i Pawła
Obszar administracyjny Nowa Osuchowa, Stara Osuchowa (4)

Lokalizacja

Dekanat Ostrowski Chrystusa Dobrego Pasterza

Opis

Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła została erygowana 8.12.1976 r. przez Biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego. Miejscowość Osuchowa wcześniej należała do parafii Długosiodło, a od 1639 r. do parafii Poręba. Bullą Totus Tuus Poloniae Populus Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Osuchowa została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej. W latach 2003-2019 w parafii posługę pełnili Ojcowie Redemptoryści.

W 1910 r. zbudowano w Osuchowej niewielką kaplicę, następnie w 1943 r. drewniany kościół, w którym odprawiali nabożeństwa duszpasterze z Poręby. Od 1958 r. w Osuchowej mieszkał na stałe wikariusz z Poręby. Obecny kościół murowany pw. NMP Królowej Polski zbudowany w latach 1982-1984 staraniem ks. prob. Adama Henryka Rochowicza został konsekrowany 29.06.1984 r. przez Biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego.

W kościele w głównym ołtarzu znajduje się czczony przez wiernych obraz Matki Boskiej Osuchowskiej. Obraz ten do czasu wybudowania pierwszego kościoła był w drewnianej kaplicy znajdującej się w lesie w odległości 0,3 km od kościoła parafialnego. Wybudowana w 1926 r. kaplica spłonęła 1.07.1929 r. wraz z pierwotnym obrazem MB Osuchowskiej. Wkrótce kaplicę odbudowano i umieszczono w niej nowy obraz MB Osuchowskiej namalowany przez Włodzimierza Tura z Warszawy, który następnie przeniesiono do kościoła parafialnego. Obecnie w kaplicy znajduje się kopia cudownego obrazu wykonana w 2009 r.

Liczba wiernych: 554