STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Ostrołęka - Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego

Kontakt 07-410 OSTROŁĘKA, ul. Gomulickiego 1 A
m. n. p. p.; m., gm. Ostrołęka, woj. mazowieckie
e-mail: ostroleka.sanktuarium@diecezja.lomza.pl
www.sanktuarium.ostroleka.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Zdzisław GRZEGORCZYK
Wikariusze: Ks. Łukasz GOŁASZEWSKI
Ks. Dawid KULESZA
Ks. Bartosz SAMEŁKO
Ks. Marek SPIŻEWSKI
Pomoc w duszp. Ks. Andrzej KRON
Ks. Tadeusz ROGOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00, 20.00; w dni powszednie: 6.30, 7.00, 8.30, 18.00
Odpusty: św. Antoniego Padewskiego, Niepokalanego Poczęcia NMP
Obszar administracyjny Ostrołęka - ulice: Baśniowa, Bernardyńska, Bliska, Bogusławskiego, Celulozowa, Celna, A. Chętnika, H. Dobrzańskiego, Dzieci Polskich, T. Gocłowskiego, W. Gomulickiego, Gołębia, B. Głowackiego, Guliwera, Gen. Hallera, Insurekcyjna, J. Kamińskiego, J. Kilińskiego, J. Kolberga, M. Kopernika, Krótka, Kubusia Puchatka, 11 Listopada (część), Łąkowa, 26 Maja, Mała, A. Mickiewicza, Papiernicza, Parkowa, J. Piłsudskiego, I. Prądzyńskiego, J. Psarskiego, T. Rejtana, Starosty Kosa, S. Staszica, T. Sygietyńskiego, Syreny, Szkolna, Targowa, Wodnika, Wójta Romy, Wybickiego (część), Wygodna, Zaciszna, Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”

Lokalizacja

Dekanat Ostrołęcki św. Antoniego

Opis

Do 1978 r. w Ostrołęce była jedna parafia przy kościele pw. Nawiedzenia NMP erygowana w 1399 r. z fundacji księcia Mazowieckiego Janusza. Dnia 1.09.1978 r. Biskup łomżyński Mikołaj Sasinowski erygował w Ostrołęce drugą parafię pw. św. Antoniego przy kościele poklasztornym.

Kościół pw. św. Antoniego zbudowany w latach 1665-1696 był własnością Zakonu Bernardynów do 1864 r. Od tego roku opiekę nad kościołem i klasztorem sprawowała diecezja. W 1927 r. kościół poklasztorny został przekazany miejscowej parafii. Kościół św. Antoniego był konsekrowany w 1696 r. przez Biskupa płockiego Andrzeja Chryzostoma Załuskiego. W latach 1970-1988 kościół i zespół poklasztorny gruntownie odremontowany staraniem ks. prob. Józefa Biernackiego. W nocy z 13 na 14 marca 1989 r. wnętrze kościoła uległo prawie całkowitemu zniszczeniu podczas pożaru. W latach 1990-2006 staraniem ks. prob. Witolda Brulińskiego kościół został przywrócony do poprzedniego stanu.

Kościół poklasztorny pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce został ustanowiony od dnia 13.06.2010 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego.

Liczba wiernych: 9382