STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Ostrołęka - Parafia pw. NMP Królowej Rodzin

Kontakt 07-410 OSTROŁĘKA, ul. Kaczyńska 33
m. n. p. p.; m., gm. Ostrołęka, woj. mazowieckie
e-mail: ostroleka.nmp.krolowejrodzin@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Piotr SITKIEWICZ
Wikariusz: Ks. Piotr OGRODOWICZ
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 7.00, 9.00, 11.00, 12.30 (oprócz wakacji), 17.00
w dni powszednie: 7.00, 18.00, (w wakacje tylko 18.00)
Odpusty: NMP Królowej
Obszar administracyjny Ostrołęka – ulice: Al. Jana Pawła II (część), Bobińskiego, Brzozowa, Chełmońskiego, Dąbrowskiej, Deszczowa, Graniczna, Grodzickiego, Gwiezdna, Jasińskiego, Kaczyńska, Karłowicza, Kasprowicza, Kochanowskiego, Krasickiego, Księżycowa, Lelewela, Lenartowicza, Leśmiana, Lipowa, Literacka Magazynowa, Miłosza, Nadziei, Nałkowskiej, Narutowicza, Nasypowa, Norwida, Ogrodowa, Orkana, Osiedlowa, Ostrowska, E. Plater, Pochmurna, Pogodna, Polna, B. Prusa, Reja, Reymonta, Rolna, Składowa, M.C. Skłodowskiej, Skowrońskiego, Słoneczna, Słowackiego (nr. początkowe do torów kolejowych), Staffa, Starowiejska, Syski, Szymanowskiego, W. Szymborskiej, Tęczowa, Tuwima, Wiejska (nr. początkowe do torów kolejowych), Wyspiańskiego, Zarośle, Żeromskiego (nr. początkowe do torów kolejowych). Ławy (1), Ławy Kolonie (1,5)

Lokalizacja

Dekanat Ostrołęcki św. Antoniego

Opis

Parafia pw. NMP Królowej Rodzin została erygowana 10.09.2000 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Powstała z terytorium parafii Rzekuń, w granicach dotychczasowego ośrodka duszpasterskiego pw. NMP Królowej Rodzin utworzonego 24.10.1999 r.

Najpierw sprawowano czynności liturgiczne w tymczasowej kaplicy przygotowanej staraniem ks. prob. Janusza Tyszki w budynku mieszkalnym. W 2000 roku staraniem tegoż proboszcza podjęto budowę nowej świątyni, która została pobłogosławiona 19.06.2003 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 3280