STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Osowiec - Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Kontakt Osowiec, ul. Kościelna 10, 19-110 GONIĄDZ
gm. Goniądz, pow. moniecki, woj. podlaskie
e-mail: osowiec@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Krzysztof SZAKIEL
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00 w Osowcu; 11.30 (Kapice),12.30 (Przechody)
w dni powszednie: 7.30
Odpusty: Wniebowstąpienia Pańskiego (w Osowcu), św. Cyriaka i Podwyższenia Krzyża Świętego (w Kapicach), św. Ap. Piotra i Pawła (w Przechodach)
Obszar administracyjny Osowiec, Białogrądy (3), Budne (5), Kapice (19), Płochowo (2), Przechody (15), Sojczyn Grądowy (18), Wólka Piaseczna (6)

Lokalizacja

Dekanat Grajewski

Opis

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego została erygowana w 1918 r. przez Biskupa Romualda Jałbrzykowskiego. Powstała z terytorium parafii Białaszewo.

Kościół drewniany wybudowany w 1919 r. staraniem ks. F. Łuby został zniszczony w czasie ostatniej wojny w 1944 r. Obecny kościół murowany pw. Wniebowstąpienia Pańskiego został zbudowany w latach 1949-1953 staraniem ks. prob. Kazimierza Urbana; pobłogosławiony w 1956 r. przez Biskupa pomocniczego Aleksandra Mościckiego; konsekrowany 29.09.1971 r. przez Biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego.

Na terenie parafii znajdują się dwa kościoły filialne: w Kapicach i Przechodach. Do dnia 30.12.1994 r. istniały tam odrębne parafie administrowane od 1947 r. przez proboszcza z Osowca. Kościół drewniany w Kapicach pw. św. Cyriaka został zbudowany w 1953 r. staraniem ks. prob. Kazimierza Urbana i mieszkańców wsi Kapice. Pobłogosławiony przez ks. K. Urbana z upoważnienia Biskupa łomżyńskiego Czesława Falkowskiego. Obecny murowany kościół w Przechodach pw. św. Ap. Piotra i Pawła został zbudowany w latach 1990-1992 staraniem ks. prob. Edwarda Kaczmarczyka w miejsce zburzonego podczas II wojny światowej kościoła parafialnego. Pobłogosławiony przez Biskupa pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego 8.11.1992 r.

Liczba wiernych: 630