STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Olszewo-Borki - Parafia pw. NMP Królowej Polski

Kontakt 07-415 OLSZEWO-BORKI, ul. 3 Maja 33
gm. Olszewo-Borki, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
e-mail: olszewo-borki@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Krzysztof DYLNICKI
Wikariusz: Ks. Karol NERWIŃSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 12.00, 18.00
w dni powszednie: 7.00, 18.00
Odpusty: NMP Królowej Polski, św. Huberta (3.11)
Obszar administracyjny Olszewo-Borki, Grabowo (0,5), Grądzik (4), Kordowo (1), Nakły (2), Nożewo (5), Stepna Michałki (6), Stepna Stara (7,5), Żebry Ostrowy (8,5), Żebry Pieczyska (6), Dobrołęka [część] (7)

Lokalizacja

Dekanat Ostrołęcki Nawiedzenia NMP

Opis

Parafia pw. NMP Królowej Polski została erygowana 1.07.1993 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. Powstała z terytorium parafii Nawiedzenia NMP w Ostrołęce.

W latach 1987-1989 staraniem ks. Zygmunta Żukowskiego proboszcza parafii Nawiedzenia NMP w Ostrołęce został zbudowany dom katechetyczny, który przystosowano do sprawowania czynności liturgicznych.

W latach 1999-2008 staraniem ks. prob. Krzysztofa Dylnickiego wybudowano kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski, według projektu arch. Jerzego Minkowskiego. Kościół pobłogosławiony 25.12.2008 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 2671