STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Obierwia - Parafia pw. NMP Częstochowskiej

Kontakt Obierwia, 07-402 LELIS
gm. Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
e-mail: obierwia@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Sławomir BARTNICKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.00, 17.00
w dni powszednie: 7.30, środa 17.00
Odpusty: NMP Częstochowskiej
Obszar administracyjny Obierwia, Chudek (3), Olszewka (2), Szwendrowy Most (4)

Lokalizacja

Dekanat Kadzidlański

Opis

Parafia pw. NMP Częstochowskiej została erygowana 1.10.1987 r. przez Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza. Powstała z parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce i parafii pw. Ducha Świętego w Kadzidle. Wcześniej od 1.01.1984 r. ustanowiono w Obierwii samodzielny ośrodek duszpasterski.

Kościół murowany pw. NMP Częstochowskiej zbudowany w latach 1974-1987 staraniem księży wikariuszy parafii Nawiedzenia NMP w Ostrołęce: ks. Sławomira Sztachańskiego i ks. Edwarda Zambrzyckiego; pobłogosławiony w 1987 r. przez Biskupa Juliusza Paetza. Kościół uroczyście poświęcony 15.10.1995 r. przez Biskupa pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego.

Liczba wiernych: 1976