STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Myszyniec - Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej

Kontakt 07-430 MYSZYNIEC, Plac Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
m. i gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
e-mail: myszyniec@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Zbigniew JAROSZEWSKI
Wikariusze: Ks. Andrzej FILIPKOWSKI
Ks. Przemysław SOLIWODA
Rezydent: Ks. Tomasz BORKOWSKI
Rektor Kościoła Rektoralnego: Ks. Ryszard ŻEBROWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, (10.00, 13.00 w Wykrocie)
w dni powszednie: 7.00, 17.00
Odpusty: Trójcy Przenajśw., św. Marcina, Przemienienia Pańskiego
Obszar administracyjny Myszyniec, Białusny Lasek (5), Browary (1,5), Charcibałda (10), Cięćk (7), Drężek (2-3), Gadomskie (10), Koryta (2-5), Niedźwiedź (5), Pełty (8), Stary Myszyniec (2-7), Świdwiborek (3-6), Wolkowe (2-7), Wydmusy (3-8), Wykrot (7-10), Zalesie (7), Zdunek (4)

Lokalizacja

Dekanat Myszyniecki

Opis

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej została erygowana w 1651 r. z fundacji Marii Ludwiki Gonzaga, żony króla Jana Kazimierza. Parafia obejmowała tereny puszczańskie starostwa łomżyńskiego i ostrołęckiego. Do 1774 r. duszpasterstwo prowadzili Jezuici, a następnie księża diecezjalni. Z terytorium par. Myszyniec powstała parafia Krysiaki (w 1995 r.) i parafia Dąbrowy (w 1999 r.).

W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych, z których ostatni zbudowano w 1723 r., służył on wiernym do początku ubiegłego stulecia. Obecny kościół murowany w stylu neogotyckim pw. Trójcy Przenajświętszej zbudowany w latach 1909-1922 staraniem proboszczów ks. Franciszka Karwackiego i ks. Franciszka Kuligowskiego. Konsekrowany 19.05.1926 r. przez Biskupa łomżyńskiego Romualda Jałbrzykowskiego. Dekretem Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka od 1.04.1999 r. kościół podniesiony do godności kościoła kolegiackiego, przy którym została erygowana Kapituła Kolegiacka Trójcy Przenajświętszej. Kościół został podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej przez Papieża Franciszka w dniu 25.10.2013 r.

Na terenie parafii w miejscowości Gadomskie (Wykrot) w roku 1993 staraniem ks. Zdzisława Mikołajczyka przy pomocy finansowej ks. Romana Hoppe z Kanady wybudowano klasztor, w którym zamieszkały Mniszki Klaryski Kapucynki oraz kościół pw. Miłosierdzia Bożego. Kościół poświęcony 11.07.1999 r. przez Biskupa łomżyńskiego S. Stefanka.

Liczba wiernych: 7363