STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Mały Płock - Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego

Kontakt 18-516 MAŁY PŁOCK, ul. Ks. T. Ciborowskiego 15A
gm. Mały Płock, pow. kolneński, woj. podlaskie
e-mail: malyplock@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jan PIEŃKOSZ
Wikariusz: Ks. Robert KULAS
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00, 17.00 (w okresie zimowym 15.00)
w dni powszednie: 7.00 i 7.30, (środa, I czwartek, I piątek i I sobota 17.00)
Odpusty: NMP Królowej Polski, Przemienienia Pańskiego, Podwyższenia Krzyża Św, MB Różańcowej
Obszar administracyjny Mały Płock, Budy Kozłówka (2), Budy Żelazne (4), Chludnie (7), Cwaliny Małe (6), Drożęcin Lubiejewo (8), Kołaki Strumienie (4), Kołaki Wietrzychowo (4), Krukówka (5), Kupnina (9), Mściwuje (4), Popki (2,5), Rakowo Nowe (6), Rakowo Stare (7), Rogienice Kolonie (7), Rogienice Piaseczne (7), Rogienice Wielkie (5), Rogienice Wypychy (7), Śmiarowo (3,5), Waśki (4), Włodki (6), Wygrane (3), Zalesie (3)

Lokalizacja

Dekanat Piątnicki

Opis

Parafia pw. Znalezienia Krzyża Św. została erygowana w pierwszej połowie XV w. Powstała z fundacji króla Zygmunta Augusta.

W historii parafii istniało kilka kościołów noszących tytuły: św. Jakuba Ap., św. Barbary, Znalezienia Krzyża Św. i św. Heleny. Kościół murowany pw. Znalezienia Krzyża Św. wybudowany w latach 1878-1881 r. staraniem ks. Franciszka Tomkiewicza został pobłogosławiony 28.10.1883 r. przez ks. prałata P. Andruszkiewicza. Kościół całkowicie zniszczony w czasie wojny w 1915 r., został odbudowany staraniem proboszczów: ks. Franciszka Łapińskiego i ks. Tadeusza Ciborowskiego. W latach 1994-1999 kościół odnowiony i przygotowany do konsekracji staraniem ks. prob. Jerzego Śleszyńskiego; poświęcony 8.08.1999 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski 2 maja 2020 roku ustanowił Kościół parafialny w Małym Płocku Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Pani Małopłockiej, a jej aktualnego Proboszcza Ks. Jana Pieńkosza Kustoszem tegoż Sanktuarium.

Liczba wiernych: 2854