STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Małkinia - Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Kontakt 07-320 MAŁKINIA GÓRNA, ul. Nurska 67
gm. Małkinia Górna, pow. ostrowski, woj. mazowieckie
e-mail: malkinia.npa@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jan WRÓBLEWSKI
Wikariusze: Ks. Adam PŁOŃSKI
Ks. Wojciech UŚCIŃSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00, 17.00
w dni powszednie: 7.00, 17.00
Odpusty: Nawrócenia św. Pawła Ap., NMP Częstochowskiej
Obszar administracyjny Małkinia Górna - ulice: W. Biegańskiego, Chopina, Cicha, Jana Pawła II, J. Kochanowskiego, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja, M. Konopnickiej, M. Kopernika, Leśna, Lipowa, 11 Listopada, A. Mickiewicza, Nadbużna, Nurska, Przedszkolna, H. Sienkiewicza, 15 Sierpnia, M.C. Skłodowskiej, J. Słowackiego, W. Witosa, A. Wilczyńskiego, S. Wyspiańskiego, Kard. S. Wyszyńskiego, S. Żeromskiego; Rostki Piotrowice (3), Rostki Wielkie (1), Zawisty Nadbużne (0,1), Zawisty Podleśne (2)

Lokalizacja

Dekanat Ostrowski Wniebowzięcia NMP

Opis

Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła Ap. została erygowana 3.12.1989 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza w granicach istniejącego samodzielnego ośrodka duszpasterskiego, ustanowionego 3.06.1987 r. przy drewnianej tymczasowej kaplicy. Parafia powstała z terytorium parafii pw. Najśw. Serca Jezusowego w Małkini.

Kościół murowany pw. Nawrócenia św. Pawła Ap. zbudowany w latach 1988-1992 staraniem ks. prob. Mariana Niemyjskiego, pobłogosławiony 26.06.1993 r. przez Biskupa Juliusza Paetza. Kościół poświęcony 18.05.1997 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 4500