STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Lubiel - Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Kontakt 07-207 LUBIEL NOWY 13
gm. Rząśnik, pow. wyszkowski, woj. Mazowieckie
e-mail: lubiel@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Wojciech GORYSZEWSKI
Wikariusz: Ks. Janusz SANIEWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 7.45, 9.00, 11.00, 16.00; 14.00 w Chrzczance
w dni powszednie: 7.00, 7.30
Odpusty: św. Stanisława BM, św. Anny
Obszar administracyjny Lubiel Nowy, Bielino (5), Chrzczanka Folwark (6-9), Chrzczanka Włościańska (8), Drozdowo (3), Gołystok (9), Grodziczno (5), Grądy Polewne (8), Grądy Zalewne (4), Janowo (5), Józefowo (5), Lubiel Stary (2), Łachy (3), Marianowo (7), Nowa Wieś Lubielska (3), Nowa Wieś Przetycka (5), Nury (4), Olszaki (8), Orłowo (4), Ostrówek (2), Plewica (7), Rogóźno (5), Stasin (10), Wincentowo (7), Wola Polewna (8), Wólka Lubielska (4), Wólka Wojciechówek (3)

Lokalizacja

Dekanat Wyszkowski

Opis

Parafia pw. św. Stanisława BM została erygowana 9.09.1547 r. przez Biskupa płockiego A. Noskowskiego z fundacji A. Nowodworskiej. Powstała z terytorium parafii Długosiodło. Bullą Totus Tuus Poloniae Populus Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Lubiel została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej.

W historii parafii wymienia się trzy kościoły drewniane, z których obecny pw. św. Anny został zbudowany w latach 1888-1890 staraniem ks. prob. Józefa Adolfa Dmochowskiego. Kościół został poświęcony (na mocy pozwolenia Konsystorza Pułtuskiego) przez dziekana pułtuskiego ks. Juliana Dmochowskiego 9.11.1890 r.

Na terenie parafii w miejscowości Chrzczanka Włościańska znajduje się murowany kościół filialny pw. NMP Częstochowskiej wybudowany w latach 1990-1993 staraniem ks. prob. Kazimierza Fudały, pobłogosławiony 15.08.1993 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza.

Liczba wiernych: 2742