STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Łomża - Parafia pw. Krzyża Świętego

Kontakt 18-403 ŁOMŻA 5, ul. Zawadzka 55
m. n. p. p.; m., gm. Łomża, woj. podlaskie
e-mail: lomza.krzyz@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Andrzej GODLEWSKI
Wikariusze: Ks. Łukasz ANDRZEJCZYK
Ks. Wiesław OŁOWSKI
Ks. Jakub OSIECKI
Ks. Grzegorz PĘDZICH
Pomoc w duszp. Ks. Adam WASILEWSKI
Kapelan szpitala: Ks. Sławomir GAWRYŚ
Emeryci: Ks. Marian NIEMYJSKI
Ks. Wacław NOWACKI
Ks. Marian OLSZEWSKI
Ks. Jerzy ŚREDNICKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00, 17.30, 19.00
w dni powszednie: 7.00, 18.00
Odpusty: Podwyższenia Krzyża Świętego, Zwiastowania Pańskiego
Obszar administracyjny Łomża - ulice: Hipokratesa, Kazańska, Ks. Janusza, Łagody, Małachowskiego bl. 5, Mazowiecka bloki: 2, 4, 6, Niemcewicza, Piłsudskiego (zabudowa jednorodz.), Przykoszarowa bloki: 31, 33, 35, 37, Rycerska bloki: 3, 3a, zabudowa jednorodzinna, Staffa bloki: 12, 14, 16, 18, 20, 22, Sybiraków, Talesa, Żeromskiego

Lokalizacja

Dekanat Łomżyński Katedralny św. Michała Archanioła

Opis

Parafia pw. Krzyża Świętego została erygowana 22.06.1997 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka z terytorium parafii Miłosierdzia Bożego i parafii Bożego Ciała w Łomży.

W dniu 16.10.1995 r. Biskup łomżyński Juliusz Paetz na Osiedlu Wyzwolenia pobłogosławił plac i postawiony na nim krzyż oraz zlecił przygotowanie tamże tymczasowej kaplicy. Rozpoczętą przez ks. R. Ambroziaka proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego jesienią 1995 r. budowę kaplicy, podjął w następnym roku wikariusz parafii Bożego Ciała ks. Andrzej Godlewski. W dniu 21.09.1996 r. administrator diecezji Biskup Tadeusz Zawistowski pobłogosławił kaplicę Krzyża Świętego przekazując ją do użytku wiernych z obydwu ww. parafii. W dniu 25 marca 2000 r. Biskup łomżyński Stanisław Stefanek pobłogosławił rozpoczęcie budowy nowej świątyni parafialnej pw. Krzyża Świętego według projektu arch. Marka Przeździeckiego z Warszawy. Kościół ten budowany jest staraniem ks. prob. A. Godlewskiego jako wotum wdzięczności za 1000 lat chrześcijaństwa na Ziemi Łomżyńskiej. Kamień węgielny pod budowę tej świątyni został wmurowany 21.09.2000 r. przez Biskupa Stanisława Stefanka. Dnia 14.06.2009 r. Biskup Stanisław Stefanek pobłogosławił kościół i rozpoczęto w nim sprawowanie kultu.

Liczba wiernych: 10782