STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Lelis - Parafia pw. MB Nieustającej Pomocy

Kontakt 07-402 LELIS, ul. Ks. E. Chylińskiego 1
gm. Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
e-mail: lelis@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Janusz KOTOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.00, 16.00
w dni powszednie: 16.00 (od Wszystkich Świętych do Wielkanocy), 17.00 (od Wielkanocy do Wszystkich Świętych)
Odpusty: MB Nieustającej Pomocy
Obszar administracyjny Lelis, Długi Kąt - część wsi (2), Durlasy (2)

Lokalizacja

Dekanat Kadzidlański

Opis

Parafia pw. MB Nieustającej Pomocy została erygowana 1.07.1993 r. przez Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza. Powstała z terytorium parafii pw. Ducha Świętego w Kadzidle i parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce.

Kościół drewniany przeniesiony z Nowej Wsi. Zbudowany na wysokim podpiwniczeniu murowanym w latach 1987-1989 staraniem ks. Eugeniusza Chylińskiego proboszcza w Kadzidle. Pobłogosławiony 13.05.1990 r. przez Biskupa pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego.

Liczba wiernych: 1253