STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Ławsk - Parafia pw. NMP Częstochowskiej

Kontakt Ławsk 86, 19-222 WĄSOSZ GRAJEWSKI
gm. Wąsosz, pow. grajewski, woj. podlaskie
e-mail: lawsk@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Andrzej TRACZYK
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.00
w dni powszednie: 8.30 (wtorek, czwartek, sobota) 17.00 (poniedziałek, środa, piątek)
Odpusty: NMP Częstochowskiej, św. Floriana
Obszar administracyjny Ławsk, Modzele (2)

Lokalizacja

Dekanat Szczuczyński

Opis

Parafia pw. NMP Częstochowskiej została erygowana 28.08.1994 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. Powstała z terytorium parafii Wąsosz. Od 1989 r. wierni z Ławska i okolicznych miejscowości korzystali z tymczasowej drewnianej kaplicy w Ławsku obsługiwanej przez duszpasterzy z Wąsosza.

Kościół murowany pw. NMP Częstochowskiej zbudowany w latach 1989-1994 staraniem ks. Bogdana Malinowskiego, wikariusza w Wąsoszu, konsekrowany 27.08.2000 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 484