STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Łapy - Parafia pw. św. Jana Chrzciciela

Kontakt 18-100 ŁAPY, ul. Warszawska 18
m. i gm. Łapy, pow. białostocki, woj. podlaskie
e-mail: lapy.jch@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Robert UGNIEWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 11.00; w dni powszednie: 17.00
Odpusty: św. Jana Chrzciciela
Obszar administracyjny Łapy - ulice: Adama Asnyka, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Kościelna, Leona Kruczkowskiego, Kolejowa, Leśna, Letnia, Zofii Nałkowskiej, Cypriana Norwida, Sokołowska, Sosnowa, Surazka, Warszawska, Stefana Żeromskiego; Gąsówka Osse (1), Gąsówka Stara Kolonia (1), Łapy Kołpaki (2), Łapy Łynki Kolonia (0,5)

Lokalizacja

Dekanat Łapski

Opis

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela została erygowana 1.11.1986 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. Parafia powstała z terytorium parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach i parafii Płonka Kościelna.

Po uzyskaniu zezwolenia na budowę kościoła w 1983 r. mieszkańcy dzielnicy Łapy Osse wybudowali tymczasową drewnianą kaplicę. Kościół murowany pw. św. Jana Chrzciciela wybudowany w latach 1983-1985 staraniem ks. prob. Mieczysława Pupka; pobłogosławiony 5.09.1987 r. przez Biskupa pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego.

Liczba wiernych: 1163