STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Lachowo - Parafia pw. Zwiastowania NMP

Kontakt Lachowo 50, 18-500 KOLNO
gm. Kolno, pow. kolneński, woj. podlaskie
e-mail: Lachowo@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Krzysztof MALINOWSKI
Wikariusz: Ks. Robert ZABIELSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 10.30, 12.00
w dni powszednie: 7.30, 8.00
Odpusty: Przemienienia Pańskiego, Zwiastowania NMP, MB Bolesnej
Obszar administracyjny Lachowo, Bialiki (8), Brzozowo (8), Brzózki (6), Danowo (4), Filipki Duże (6), Filipki Małe (7), Glinki (8), Górskie (5), Kiełcze Kopki (1,5), Kiełcze Stare (2), Kosaki (2,5), Kumelsk (4), Obiedzino (8), Okurowo (5), Rydzewo (4), Truszki Kucze (7), Truszki Patory (8), Truszki Zalesie (6), Tyszki Wądołowo (4), Wszebory (3), Wykowo (7), Żebry (3)

Lokalizacja

Dekanat Kolneński

Opis

Parafia pw. Zwiastowania NMP została erygowana przed 1429 r.

W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych, z których ostatni uległ zniszczeniu w 1817 r. i wówczas zbudowano tymczasową kaplicę drewnianą. Budowę obecnego kościoła pw. Zwiastowania NMP ukończono w 1878 r. Kościół zbudowany staraniem ks. Wojciecha Pogorzelskiego w stylu neogotyckim z kamienia polnego i cegły. Kościół konsekrowany 8 grudnia 2013 r. przez biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

Liczba wiernych: 2600