STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Kuzie - Parafia pw. MB Różańcowej

Kontakt Kuzie 73, 18-416 ZBÓJNA
gm. Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie
e-mail: kuzie@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Administrator: Ks. Roman KULASIK
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 12.00
w dni powszednie: 8.00
Odpusty: św. Wojciecha BM, MB Różańcowej
Obszar administracyjny Kuzie, Plewki (3), Popiołki (4), Wyk (3), Złota Góra (3)

Lokalizacja

Dekanat Myszyniecki

Opis

Parafia pw. MB Różańcowej została erygowana w 1921 r. Powstała z terytorium parafii Zbójna i parafii Lipniki.

Kościół drewniany pw. MB Różańcowej wybudowany w 1921 r. staraniem ks. Marcjana Dąbrowskiego.

Liczba wiernych: 819