STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Kupiski - Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej

Kontakt Nowe Kupiski 139, 18-400 ŁOMŻA
gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie
e-mail: kupiski@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Krzysztof DĄBROWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.00, 15.00
w dni powszednie: 17.00
Odpusty: św. Jadwigi Śląskiej
Obszar administracyjny Nowe Kupiski (1), Bożenica (1,5), Stare Kupiski (1)

Lokalizacja

Dekanat Łomżyński św. Brunona

Opis

Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej została erygowana 29.11.1992 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. Powstała z terytorium parafii św. Brunona z Kwerfurtu w Łomży, w granicach utworzonego 29.06.1992 r. samodzielnego ośrodka duszpasterskiego.

Kościół murowany pw. św. Jadwigi Śląskiej zbudowany w latach 1988- 1992 staraniem ks. Henryka Jankowskiego, proboszcza i dziekana łomżyńskiego. Kościół pobłogosławiony 15.10.1989 przez Biskupa pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego; poświęcony 29.06.1992 przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza.

Liczba wiernych: 1395