STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Krysiaki - Parafia pw. MB Królowej Korony Polskiej

Kontakt Krysiaki 56 A, 07-430 MYSZYNIEC
gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
e-mail: krysiaki@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Administrator: Ks. Artur ROSTKOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.00
w dni powszednie: 15.30
Odpusty: MB Królowej Korony Polskiej, św. Jadwigi Królowej
Obszar administracyjny Krysiaki, Antonia (3), Grądzkie (4), Niedźwiedź (2), Wolkowe (3)

Lokalizacja

Dekanat Myszyniecki

Opis

Parafia pw. MB Królowej Korony Polskiej została erygowana 1.01.1995 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza w granicach samodzielnego ośrodka duszpasterskiego utworzonego 1.07.1992 r. z terytorium parafii Myszyniec.

Kościół murowany pw. MB Królowej Korony Polskiej zbudowany w latach 1982-1986 staraniem ks. Zdzisława Mikołajczyka proboszcza parafii Myszyniec. Konsekrowany 22.06.1986 r. przez Biskupa Juliusza Paetza.

Liczba wiernych: 622