STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Klukowo - Parafia pw. NMP Częstochowskiej

Kontakt 18-214 KLUKOWO, ul. Szkolna 3
gm. Klukowo, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
e-mail: klukowo@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Lech SZYMCZYŃSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.30, 11.00
w dni powszednie: 7.00, (poniedziałek, środa17.00), 16.00 (maj), 16.45 (październik)
Odpusty: NMP Częstochowskiej, św. Józefa Oblubieńca
Obszar administracyjny Klukowo, Dzikowiny (3), Kapłań (3), Klukowo Kol. (0,5), Lubowicz Kąty (3), Łuniewo Wielkie (4), Piętki Basie (5), Piętki Gręzki (3), Piętki Szeligi (4), Sobolewo (5), Żabiniec (4)

Lokalizacja

Dekanat Szepietowski

Opis

Parafia Klukowo erygowana w 1919 r. nosiła tytuł św. Józefa Oblubieńca do 2002 roku; po wybudowaniu nowego kościoła zmieniono tytuł parafii na NMP Częstochowskiej. Wcześniej Klukowo należało do parafii Kuczyn. Od 1709 r. istniała w Klukowie kaplica dworska. W 1835 r. kaplicę murowaną głównie z przeznaczeniem na grobowiec dla rodziny zbudował hrabia J. Starzeński. Po erygowaniu parafii kaplica ta stała się kościołem parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca. W latach 1969-1976 kościół gruntownie odremontowany staraniem ks. prob. Stanisława Falkowskiego spełniał funkcję kościoła parafialnego do 2000 roku. W latach 1997-2000 staraniem ks. prob. Ryszarda Niwińskiego został wybudowany nowy kościół murowany pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Na prośbę proboszcza, dekretem Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka, został zmieniony tytuł parafii na NMP Częstochowskiej. Kościół poświęcony 26.08.2002 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 1320