STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Kleczkowo - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Kontakt Kleczkowo, ul. Bielawska 1, 07-405 TROSZYN
gm. Troszyn, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
e-mail: kleczkowo@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Dariusz LENCZEWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30
w dni powszednie: 7.00, 16.00 (środa, maj, październik)
Odpusty: św. Marii Magdaleny, św. Wawrzyńca
Obszar administracyjny Kleczkowo, Aleksandrowo (3), Budne (4), Dąbek (5), Dzbenin (6), Kamionowo (4), Łątczyn (7), Ojcewo (2), Opęchowo (4), Radgoszcz Dwór (4,5), Radgoszcz Piaski (3), Siemiątkowo (2), Trzaski (2), Zawady (3,5), Żyźniewo (1,5), Żyźniewo Stacja (2)

Lokalizacja

Dekanat Rzekuński

Opis

Parafia pw. św. Wawrzyńca powstała z fundacji Sobiesantha w 1429 r., a erygowana w 1442 r. przez Biskupa Pawła Giżyckiego. W latach 1512-1518 został zbudowany murowany kościół w stylu późnogotyckim pw. św. Wawrzyńca; całkowicie zniszczony podczas wojny w 1944 r. W latach 1951-1954 kościół został odbudowany od fundamentów staraniem ks. prob. J. Sawickiego; wyposażony staraniem ks. prob. Tadeusza Romanowskiego; poświęcony 19.07.1976 r. przez Biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego.

Liczba wiernych: 1475