STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Kąty - Parafia pw. NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia

Kontakt Kąty 170 A, 18-516 MAŁY PŁOCK
gm. Mały Płock, pow. kolneński, woj. podlaskie
e-mail: katy@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Sławomir ZIELIŃSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30
w dni powszednie: 8.00
Odpusty: NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, św. Jana Chrzciciela
Obszar administracyjny Kąty, Cwaliny Duże (2,5)

Lokalizacja

Dekanat Kolneński

Opis

Parafia pw. NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia została erygowana 1.07.1993 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza; powstała z parafii Mały Płock.

Kościół murowany wybudowany w latach 1983-1990 staraniem proboszcza parafii Mały Płock ks. T. Sutkowskiego; pobłogosławiony 2.09.1990 r. przez Biskupa Juliusza Paetza. W latach 1994-2000 kościół został wyposażony i przygotowany do konsekracji staraniem ks. prob. K. Kłoska; poświęcony 7.05.2000 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 627