STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Kadzidło - Parafia pw. Ducha Świętego

Kontakt 07-420 KADZIDŁO, ul. Sportowa 3
gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
e-mail: kadzidlo@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Ryszard KŁOSIŃSKI
Wikariusze: Ks. Przemysław SASINOWSKI
Ks. Adam TOMASZEWSKI
Emeryci: Ks. Stanisław ROWIŃSKI
Ks. Wiktor KRUKOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 7.30, 9.30, 12.00, 17.00, Gleba 11.00
w dni powszednie: 7.00, 18.00, a zimą 17.00
Odpusty: Zesłanie Ducha Świętego, MB Anielskiej, św. Rocha
Obszar administracyjny Kadzidło, Brzozówka (3), Długi Kąt /część/(6-7), Gleba (7), Golanka (3-7), Grale (7-9), Jazgarka (6-8), Jeglijowiec (4), Kierzek (10), Klimki (8), Krobia (5), Kuczyńskie (3), Piasecznia (4-5), Podtatarze (3), Rososz (5), Siarcza Łąka (3), Strzałki (3), Sul (8), Tatary (5), Todzia (3)

Lokalizacja

Dekanat Kadzidlański

Opis

Parafia pw. Ducha Świętego została erygowana w 1740 r. z fundacji starosty Jana Małachowskiego i Biskupa Płockiego Antoniego Dembowskiego. W 1987 r. z terytorium parafii Kadzidło została utworzona parafia Wach, a w 1993 r. parafia Lelis, a w 2005 r. parafia Dylewo.

W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych. Obecny kościół murowany w stylu neobarokowym pw. Ducha Świętego zbudowany w latach 1883-1886 staraniem ks. Konstantego Rejchla; konsekrowany w 1887 r. przez Biskupa H. Kossowskiego z Płocka. We wsi Gleba na terenie parafii adaptowano część budynku szkolnego na kaplicę.

Liczba wiernych: 7380