STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Jaciążek - Parafia pw. św. Stanisława Kostki

Kontakt Jaciążek 63, 06-210 PŁONIAWY
gm. Płoniawy, pow. makowski, woj. mazowieckie
e-mail: jaciazek@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Krzysztof FELKA SDB
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.30, 10.00, 12.00
w dni powszednie: 17.00
Odpusty: MB Wspomożycielki Wiernych, NMP Częstochowskiej, św. Stanisława Kostki
Obszar administracyjny Jaciążek, Dłutkowo (6), Jaciążek Kolonia (3), Krzyżewo Nadrzeczne (4), Łęgi (2), Popielarka (8), Retka Nowa (4), Stare Zacisze (7)

Lokalizacja

Dekanat Krasnosielcki

Opis

Parafia pw. św. Stanisława Kostki została erygowana 13.06.1980 r. przez Biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego. Bullą Totus Tuus Poloniae Populus Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Jaciążek została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej.

Kościół murowany pw. św. Stanisława Kostki zbudowany w 1929 r. z fundacji Stanisława i Zofii Domaradzkich. Kościół konsekrowany 28.08.1983 r. przez Biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego. Z fundacji Domaradzkich pochodzi również dom zakonny Księży Salezjanów, którzy dawniej prowadzili w Jaciążku szkołę zawodową.

Liczba wiernych: 696