STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Jabłonka Kościelna - Parafia pw. św. Michała Archanioła

Kontakt Jabłonka Kościelna 44, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
gm. Wysokie Maz., pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
e-mail: jablonka@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Stanisław OŁÓW
Emeryt: Ks. Stanisław CICHOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 12.00
w dni powszednie: 8.00, 16.00
Odpusty: św. Michała Archanioła, Najśw. Serca Jezusowego
Obszar administracyjny Jabłonka Kościelna, Faszcze (0,5), Jabłonka Świerczewo (0,5), Krajewo Białe (1) - część, Miodusy Litwa (1,5), Miodusy Stasiowięta (1,5), Miodusy Stok (4), Miodusy Wielkie (2), Rębiszewo Studzianki (2), Rębiszewo Zegadły (2,5), Tybory Jeziernia (2), Tybory Kamianka (2), Tybory Misztale (2,5), Tybory Olszewo (4), Tybory Trzcianka (1), Tybory Wólka (5), Tybory Żochy (4,5)

Lokalizacja

Dekanat Wysokomazowiecki

Opis

Parafia pw. św. Michała Archanioła została erygowana 30.10.1493 r. przez Biskupa łuckiego Jana II Andruszewicza z fundacji Jakuba Ciechanowskiego i braci Mioduszewskich.

W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych, z których ostatni zbudowano w 1769 r. Obecny kościół murowany pw. św. Michała Archanioła zbudowano w latach 1898-1903 staraniem ks. prob. Franciszka Kachnowskiego. W czasie wojny w 1944 r. znacznie zniszczony, odbudowany w 1949 r. staraniem ks. prob. Józefa Kuleszy. W latach 1972-1985 staraniem ks. prob. Henryka Szymanowskiego wyposażono wnętrze kościoła łącznie z malowaniem kościoła. Kościół został konsekrowany 9.03.1997 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 1243