STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Grajewo - Parafia pw. św. o. Pio

Kontakt 19-200 GRAJEWO, Os. Południe 35
m., gm. Grajewo, pow. grajewski, woj. podlaskie
e-mail: grajewo.pio@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Dariusz GOSK
Wikariusz: Ks. Adam SIERZPUTOWSKI
Rezydent: Ks. Tadeusz ANDRYSZEWSKI
Pomoc w duszp. Ks. Zbigniew JAWORSKI
Kapelan szpitala: Ks. Zbigniew JAWORSKI
Emeryt: Ks. Stefan KARPIŃSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 9.30, 11.00, 17.00, 19.30; w lipcu i sierpniu: 8.00, 11.00, 19.30
w dzień powszedni: 7.00, 18.00
Odpusty: św. o. Pio
Obszar administracyjny Grajewo - ulice: Ekologiczna, Elektryczna, Konstytucji 3 Maja (od nr 12), Osiedla Południe (bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15), Targowa (strona parzysta od nr 10 i strona nieparzysta od nr 7), Wiktorowo (strona nieparzysta od nr 73 i blok nr 60); Osiedle Biebrza (6), Sikora (4), Szymany Kolonie (3-5)

Lokalizacja

Dekanat Grajewski

Opis

Parafia pw. św. Ojca Pio została erygowana 30.11.2003 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Powstała z terytorium parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Grajewie i pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie.

W roku 2003 proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej ks. Czesław Oleksy nabył od miasta teren na Os. Południe 35 wraz z budynkiem dawnego żłobka. Od sierpnia do połowy listopada tegoż roku została przeprowadzona adaptacja części budynku na kaplicę, która do dziś spełnia rolę kościoła parafialnego. W latach 2003-2009 staraniem ks. prob. Tomasza Wilgi prowadzono dalsze prace adaptacyjne w kaplicy, uzupełniono jej wyposażenie, wymieniono okna i rozpoczęto budowę dachu. W roku 2009 staraniem nowego proboszcza ks. Mariusza Stawiereja dokończono prace przy budowie dachu. W roku 2010 podjęto przygotowania do budowy nowego kościoła, wybrano koncepcję i przygotowano projekt. Od 2012 trwa budowa nowego kościoła. W 2013 r. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski dokonał wmurowania kamienia węgielnego.

Liczba wiernych: 2958