STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Grądy Woniecko - Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

Kontakt 18-319 GRĄDY WONIECKO 22
gm. Rutki, pow. zambrowski, woj. podlaskie
e-mail: gradywoniecko@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Administrator: Ks. Zbigniew WĄDOŁOWSKI
Rezydent: Ks. Wojciech BIELICKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8,00, 10.00; w dni powszednie: 7.00, sobota 14.00 (w zakładzie karnym).
Odpusty: Miłosierdzia Bożego, św. Marii Magdaleny
Obszar administracyjny Grądy Woniecko

Lokalizacja

Dekanat Zambrowski

Opis

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego została erygowana 24.10.1999 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Powstała z terytorium parafii Wizna.

Kościół murowany pw. Miłosierdzia Bożego wybudowany w latach 1981-1985 staraniem proboszcza parafii Wizna ks. Tadeusza Klimaszewskiego, pobłogosławiony dnia 16.10.1988 r. przez Biskupa pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego. W latach 1985-1999 był to kościół filialny parafii Wizna; w latach 1990-1999 przy tym kościele zamieszkiwał na stałe wikariusz parafii Wizna; od 1999 r. jest to kościół parafialny.

Liczba wiernych: 556