STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Goworowo - Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Kontakt 07-440 GOWOROWO, ul. Kościelna 5
gm. Goworowo, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
e-mail: goworowo@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jerzy KACZYŃSKI
Wikariusze: Ks. Łukasz CIECIERSKI
Ks. Tomasz CZARNOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 7.00, 9.00, 12.00, 17.00; 10.30 w Kruszewie i w Suchcicach
w dni powszednie: 7.00, 7.30, 17.00
Odpusty: Podwyższenia Krzyża Świętego, MB Różańcowej
Obszar administracyjny Goworowo, Bobin (8), Brzeźno (2-6), Brzeźno Kolonie (7), Cisk (6), Czarnowo (4), Damięty (8), Daniłowo (2), Dąbrówka (9), Gierwaty (9), Goworówek ( 1), Grabowo ( 7), Grodzisk ( 2), Jawory Podmaście ( 6), Jawory Stare ( 4), Jawory Wielkopole ( 3-6), Kaczka ( 7), Kruszewo ( 6-9), Lipianka (10), Ludwinowo (5), Nogawki ( 6), Pasieki (5), Pokrzywnica ( 3- 6), Pokrzywnica Kolonia (2), Ponikiew Duża (4), Ponikiew Mała (3-6), Rębisze Działy ( 4), Rębisze Kolonia ( 2), Rębisze Parcele ( 4), Smólnik (6), Struniawy ( 6), Suchcice ( 8), Szczawin ( 2), Wólka Brzezińska ( 1), Zambrzysce (3), Żabin (3-7)

Lokalizacja

Dekanat Różański

Opis

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego została erygowana ok. 1315 r. Bullą Totus Tuus Poloniae Populus Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Goworowo została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej.

W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych. Obecny kościół murowany w stylu neogotyckim pw. Podwyższenia Krzyża Świętego został zbudowany w latach 1880-1887 staraniem ks. prob. Antoniego Grodzkiego; konsekrowany 12.06.1887 r. przez Biskupa pomocniczego płockiego Henryka Kossowskiego.

Na terenie parafii w miejscowości Suchcice znajduje się kościół filialny murowany pw. NMP Wspomożenia Wiernych, zbudowany w latach 1982-1983 staraniem ks. prob. Stefana Płoskiego; pobłogosławiony 28.08.1983 r. przez Biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego.

W miejscowości Kruszewo znajduje się kościół filialny murowany pw. Miłosierdzia Bożego, zbudowany w latach 1991-1993 staraniem ks. prob. Stanisława Jakubiaka; pobłogosławiony 18.04.1993 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza.

W miejscowości Suchcice znajduje się również kaplica murowana pw. NMP Królowej Pokoju, która powstała przez powiększenie w 2007 r. istniejącej małej kapliczki, pobłogosławiona 29.12.2007 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka, która służy wychowankom i wychowawcom Ogniska Bożego Pokoju prowadzonego przez Centrum Wiara i Nauka, jako Oddział Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Łodzi, pod kierownictwem Zakonu Pijarów.

Liczba wiernych: 5010