STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Dylewo - Parafia pw. NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia

Kontakt Dylewo, ul. Lipowa 16, 07-420 KADZIDŁO
gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
e-mail: dylewo@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Robert ZIELIŃSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30, 18.00
w dni powszednie: 18.00 (czas zimowy), 19.00 (czas letni)
Odpusty: NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia
Obszar administracyjny Dylewo, Gibałka (4), Łodziska (4-6), Szafarnia (2)

Lokalizacja

Dekanat Kadzidlański

Opis

Parafia pw. NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia została utworzona z terytorium parafii Kadzidło 21.08.2005 r. przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Staraniem ks. M. Niemyjskiego, prob. parafii Kadzidło, został nabyty 14.12.2004 r. teren pod budowę świątyni parafialnej. W 2005 r. na tymże placu ustawiono i poświęcono krzyż. Dnia 21.08.2005 r. Biskup Łomżyński Stanisław Stefanek poświęcił kaplicę zbudowaną staraniem prob. parafii Kadzidło i mianowanego w tymże dniu nowego prob. parafii Dylewo ks. Jacka Majkowskiego. Dnia 10.06.2007 r. Biskup Pomocniczy Tadeusz Bronakowski dokonał wmurowania kamienia węgielnego poświęconego przez Papieża Jana Pawła II pod budującą się świątynię, a dnia 16.11.2007 r. poświęcił cmentarz grzebalny. Dnia 16.11.2010 r. został pobłogosławiony przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka i oddany do użytku nowy kościół parafialny, wybudowany staraniem ks. prob. Jacka Majkowskiego.

Liczba wiernych: 1650