STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Dąbrowy - Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca

Kontakt Dąbrowy 238A, 12-114 ROZOGI
gm. Rozogi, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie
e-mail: dabrowy@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Zbigniew KACZMARSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.00
w dni powszednie: 16.00 (zimą), 17.00 (latem)
Odpusty: Józefa Oblubieńca, Wniebowzięcia NMP
Obszar administracyjny Dąbrowy

Lokalizacja

Dekanat Myszyniecki

Opis

Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca została erygowana w 25.07.1999 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Powstała z terytorium parafii Myszyniec. W latach 1992-1999 staraniem proboszcza w Myszyńcu ks. Zdzisława Mikołajczyka został zbudowany i wyposażony kościół murowany pw. św. Józefa Oblubieńca w Dąbrowach. Do 1999 r. jako kościół filialny był obsługiwany przez duszpasterzy z macierzystej parafii Myszyniec. Kościół konsekrowany 25.07.1999 r. przez Biskupa Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 967