STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Dąbrowa Wielka - Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Kontakt Dąbrowa Wielka 21, 18-220 CZYŻEW
gm. Czyżew, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
e-mail: dabrowa@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Andrzej STYPUŁKOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.30, 10.00, 12.00
w dni powszednie: 7.00, 7.30
Odpusty: św. Stanisława BM, św. Mikołaja Biskupa
Obszar administracyjny Dąbrowa Wielka, Dąbrowa Bybytki (4,5), Dąbrowa Cherubiny (1), Dąbrowa Dołęgi (5), Dąbrowa Dzięciel (6), Dąbrowa Gogole (3), Dąbrowa Kaski (2,5), Dąbrowa Kity (2,5), Dąbrowa Łazy (3), Dąbrowa Michałki (1,5), Dąbrowa Moczydły (5,5), Dąbrowa Nowawieś (4), Dąbrowa Szatanki (3,5), Dąbrowa Tworki (5,5), Dąbrowa Wilki (5), Dąbrowa Zabłotne (2), Kaczyn Herbasy (6), Kaczyn Stary (5), Kamień Rupie (4), Kamień Stary (3,5), Szepietowo Żaki (6), Święck Strumiany (5), Święck Wielki (4), Święck Nowiny (6), Trzeciny (5), Wólka Duża (7), Wólka Mała (7,5)

Lokalizacja

Dekanat Wysokomazowiecki

Opis

Parafia pw. św. Stanisława BM została erygowana w 1423 r. Ostatni kościół drewniany z końca XVII w. służył wiernym do czasu zbudowania obecnego murowanego kościoła. Kościół pw. św. Stanisława BM w stylu neogotyckim zbudowano w latach 1883-1888 staraniem ks. Tomasza Krzyżewskiego i Barnaby Myszkowskiego oraz Kiersnowskiego z Szepietowa Wawrzyńce. Kościół konsekrowany 2.06.1925 r. przez Biskupa Romualda Jałbrzykowskiego. W czasie II wojny światowej kościół był zniszczony; odbudowany staraniem ks. Józefa Januszewskiego i ks. prob. Jana Idźkowskiego.

Liczba wiernych: 2196