STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Czerwonka - Parafia pw. św. Marii Magdaleny

Kontakt 06-232 CZERWONKA 41
gm. Czerwonka, pow. makowski, woj. mazowieckie
e-mail: czerwonka@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jerzy SZYMOŁON
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 12.00
w dni powszednie: 18.00
Odpusty: MB Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny
Obszar administracyjny Czerwonka, Cieciórki (4-5), Ciemniewo (4), Janopole (4-5), Dąbrówka (2-3), Lipniki ( 4), Mariampole ( 4,5), Perzanowo ( 3-5), Sewerynowo ( 3-4), Soje (4), Tłuszcz (5), Zacisze (6)

Lokalizacja

Dekanat Różański

Opis

Parafia pw. św. Marii Magdaleny została erygowana 6.05.1676 r. przez Biskupa płockiego Bonawenturę Madalińskiego z fundacji dziedzica A. Błędowskiego. Parafia powstała z trzech parafii: Szelków, Maków Maz. i Gąsewo. Bullą Totus Tuus Poloniae Populus Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Czerwonka została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej.

Obecny kościół murowany pw. MB Nieustającej Pomocy zbudowany w latach 1901-1906 staraniem ks. Bolesława Włostowskiego; konsekrowany 23.04.1907 r. przez Biskupa płockiego Apolinarego Wnukowskiego. Podczas wojny w 1944 r. kościół został znacznie zniszczony. Odbudowany po wojnie staraniem ks. prob. S. Muszyńskiego i wyposażony staraniem ks. prob. Tadeusza Fronczaka.

Liczba wiernych: 1145