STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Czarnia k. Myszyńca - Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Kontakt 07-431 CZARNIA k. Myszyńca 17
gm. Czarnia, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie
e-mail: czarnia.npnmp@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Wiesław PAC
Rezydent: Ks. Tadeusz LENIEWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30
w dni powszednie: 7.00, 7.30
Odpusty: św. Rocha, Niepokalanego Poczęcia NMP, św. Antoniego Padewskiego
Obszar administracyjny Czarnia, Bandysie (5-7), Brzozowy Kąt (3), Cupel (8), Cyk (3), Długie (8), Michałowo (13), Rutkowo (3), Surowe (5-12)

Lokalizacja

Dekanat Myszyniecki

Opis

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP została erygowana w 1891 r. przez Biskupa płockiego Michała Nowodworskiego. Obecny kościół murowany w stylu neogotyckim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP wybudowany w latach 1903-1907 staraniem ks. prob. Józefa Michnikowskiego. Konsekrowany 5.05.1907 r. przez Biskupa płockiego Apolinarego Wnukowskiego.

Liczba wiernych: 1955