STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Ciechanowiec - Parafia pw. NMP z Fatimy

Kontakt 18-230 CIECHANOWIEC, ul. Świerkowa 11
gm. Ciechanowiec, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie
e-mail: ciechanowiec@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Tomasz TYMIŃSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 12.00, 17.00, 10.30 w Kozarzach (kaplica DPS)
w dni powszednie: 8.00 (poniedziałek), 17.30 (od wtorku do soboty).
Odpusty: NMP z Fatimy, Miłosierdzia Bożego (w Kozarzach)
Obszar administracyjny Ciechanowiec – ulice: Akacjowa, Brzozowa, Czyżewska, Pl. Jana Pawła II, Klonowa, Kozarska, Kuczyńska, Lipowa, Łomżyńska, Młyńska, Mogilna, Pałacowa, Polna, Ralkowa, Sosnowa, Świerkowa, Uszyńska; Kozarze (2), Nowodwory (3)

Lokalizacja

Dekanat Szepietowski

Opis

Parafia pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu została erygowana 29.06.1998 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka w granicach samodzielnego ośrodka duszpasterskiego istniejącego od 1.11.1997 r. Powstała w całości z terytorium parafii Kuczyn. W latach 1972-1997 wierni z południowo-zachodniej części parafii Kuczyn, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Biskupem łomżyńskim i Administratorem Apostolskim w Drohiczynie, mogli także korzystać z obsługi duszpasterskiej parafii Ciechanowiec należącej do Diecezji w Drohiczynie. Po utworzeniu samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w Ciechanowcu łomżyńskim sprawowanie kultu Bożego odbywało się w tymczasowej kaplicy mieszczącej się w domu prywatnym. Po nabyciu ziemi na własność parafii, w latach 1998-2000 staraniem ks. prob. Waldemara Krzywińskiego została wybudowana murowana kaplica, aktualnie zastępująca kościół; pobłogosławiona 13.10.1999 r. przez Biskupa Stanisława Stefanka z udziałem Biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydycza.

Liczba wiernych: 1523