STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Chorzele - Parafia pw. św. Mikołaja

Kontakt 06-330 CHORZELE, ul. Kościelna 3a
m. i gm. Chorzele, pow. przasnyski, woj. mazowieckie
e-mail: chorzele@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Stanisław DZIĘKIEWICZ
Wikariusze: Ks. Grzegorz KOSIOREK
Ks. Wojciech POROWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.30, 10.00, 11.45, 17.30
w dni powszednie: 7.00, 17.30
Odpusty: Trójcy Przenajświętszej, św. Mikołaja
Obszar administracyjny Chorzele, Bagienice (3), Budki (4), Brzeski-Kołaki (3,5), Łaz (9), Poścień Wieś (12), Poścień Zamion (10), Pruskołęka (10), Przątalina (2), Raszujka (7), Sosnówek (7)

Lokalizacja

Dekanat Chorzelski

Opis

Parafia pw. św. Mikołaja erygowana 26.08.1551 r. przez Biskupa płockiego A. Noskowskiego z fundacji królowej Bony. Bullą Totus Tuus Poloniae Populus Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Chorzele została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej. W 1993 r. z terytorium parafii Chorzele utworzono nową placówkę duszpasterską w Połoni. Kościół parafialny murowany pw. Trójcy Przenajśw. zbudowany w latach 1872-1878 wg projektu arch. Adolfa Schimelfeniga z Warszawy, staraniem ks. Pawła Łaguny. Konsekrowany w 1886 r. przez Biskupa pomocniczego Henryka Kossowskiego. W 1889 r. dobudowano wieżę. W 1930 r. kościół uległ zniszczeniu przez pożar, odremontowany w 1933 r. staraniem ks. proboszcza Andrzeja Krysiaka. W 1954 r. wystawiono główny ołtarz wg projektu Kononowicza. W latach 1979-1980 staraniem ks. prob. Witolda Białego wykonana została w nawie głównej polichromia techniką zwaną sgraffito freski przez artystów: Teresę Wierusz i Stanisława Chorzewskiego.

Liczba wiernych: 4248