STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Brańszczyk - Parafia pw. św. Jana Chrzciciela

Kontakt 07-221 BRAŃSZCZYK, ul. Jana Pawła II nr 26
gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie
www.parafia.branszczyk.com
e-mail: branszczyk@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jerzy BRZEZIŃSKI
Wikariusz: Ks. Maciej CHOLEWIŃSKI
Kapelan DPS: Ks. Adam WIŚNIEWSKI
Dyrektor Centrum Księdza Orione: Ks. Łukasz MIKOŁAJCZYK FDP
Emeryt: Ks. Tadeusz STANIASZEK
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.30, 10.00, 12.00, 16.00, 11.00 w DPS
w dni powszednie: 7.00, 17.00, 9.00 w DPS
Odpusty: św. Jana Chrzciciela, św. Bonifacego, Wniebowzięcia NMP
Obszar administracyjny Brańszczyk, Brańszczyk Nowy (1), Budy Nowe (3-5), Budy Stare (2-3), Knurowiec (5), Niemiry (2), Ojcowizna (3), Przyjmy (2-3), Trzcianka (1-5), Turzyn (2-5)

Lokalizacja

Dekanat Wyszkowski

Opis

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela została erygowana w 1402 r. przez Biskupa płockiego Jakuba. Z powodu zaginięcia dokumentu erekcyjnego, Biskup Piotr Dunin Wolski 13.06.1590 r. wystawił nowy dokument. Prawdopodobnie jeszcze przed erygowaniem parafii w Brańszczyku istniała drewniana kaplica. Bullą Totus Tuus Poloniae Populus Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Brańszczyk została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej.

W historii parafii wymienia się kilka kościołów drewnianych, z których ostatni został zbudowany w 1728 r. Obecny kościół murowany pw. Wniebowzięcia NMP zbudowany w 1833 r. staraniem ks. Piotra Rejchel, konsekrowany w 1838 r. przez Biskupa płockiego Franciszka Pawłowskiego. W czasie wojny w 1944 r. kościół znacznie zniszczony; gruntowny remont przeprowadzono w 1965 r. staraniem ks. prob. Izydora Antosiaka. Kościół wpisany do rejestru zabytków.

Na terenie parafii znajdują się Dom Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi, Dom Pomocy Społecznej oraz Centrum Księdza Orione, prowadzone przez Księży Orionistów.

Liczba wiernych: 3300