STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Bokiny - Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego

Kontakt Bokiny 2, 18-100 ŁAPY
gm. Łapy, pow. białostocki, woj. podlaskie
e-mail: bokiny@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Jan SZCZUBEŁEK
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.00,br> w dni powszednie: 7.30
Odpusty: Najśw. Serca Jezusowego
Obszar administracyjny Bokiny, Bokiny Kolonie (1-2), Wólka Waniewska (2)

Lokalizacja

Dekanat Łapski

Opis

Parafia pw. Najśw. Serca Jezusowego została erygowana 9.02.1979 r. przez Biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego. Powstała z terytorium parafii Waniewo. Kościół murowany pw. Najśw. Serca Jezusowego zbudowany w latach 1958-1965. Pobłogosławiony 6.06.1965 r. przez ks. Józefa Przekopa dziekana z Sokół. Kościół konsekrowany 26.10.1995 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza.

Liczba wiernych: 317