STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Boguty Pianki - Parafia pw. Wszystkich Świętych

Kontakt 07-325 BOGUTY PIANKI, ul. Kościelna 8
gm. Boguty Pianki, pow. ostrowski, woj. mazowieckie
bogutypianki@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Grzegorz PĘSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00
w dni powszednie: 7.30, a maj i październik 17.00
Odpusty: św. Antoniego, św. Rocha, Wszystkich Świętych
Obszar administracyjny Boguty Pianki, Boguty Augustyny (3), Boguty Dmoszki (4), Boguty Milczki (3), Boguty Rubiesze (1), Boguty Żurawie (1), Drewnowo Gołyń (5), Drewnowo Konarze (3), Drewnowo Lipskie (4), Drewnowo Ziemaki (2), Godlewo Łuby (5), Kamieńczyk Borowy (3), Kamieńczyk Ryciorki (4), Kutyłowo Bródki (2), Kutyłowo Perysie (5), Kutyłowo Skupie (3), Tymianki Bucie (4), Trynisze Kuniewo (1), Trynisze Moszewo (1), Zawisty (7), Złotki (4)

Lokalizacja

Dekanat Czyżewski

Opis

Parafia pw. Wszystkich Świętych została erygowana w 1772 r. Kościół parafialny drewniany pw. Wszystkich Świętych powstał przez przebudowanie w 1774 r. dawnej kapliczki i następnie powiększony w 1820 r. Po spaleniu się kościoła w 1864 r., staraniem Stanisława i Marianny Łazowskich, właścicieli dóbr Boguty Pianki i ks. prob. Augustyna Wawrowskiego, został wybudowany w 1865 r. kościół drewniany, który w 2010 r. wraz z drewnianą dzwonnicą został przeniesiony do skansenu Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. W latach 1991-1994 r. staraniem ks. prob. H. Stawiereja został wybudowany kościół murowany, pobłogosławiony 13.09.1997 r. przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

Liczba wiernych: 1296