STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Białebłoto-Kobyla - Parafia pw. NMP Wspomożycielki Wiernych

Kontakt Białebłoto-Kobyla 53D, 07-210 DŁUGOSIODŁO
gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie
e-mail: bialebloto@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Andrzej POLAKOWSKI
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 9.00
w dni powszednie: 17.00
Odpusty: NMP Wspomożycielki Wiernych
Obszar administracyjny Białebłoto-Kobyla, Białebłoto-Stara Wieś (1), Białebłoto-Kurza (3), Nowa Wieś (2)

Lokalizacja

Dekanat Ostrowski Chrystusa Dobrego Pasterza

Opis

Parafia NMP Wspomożycielki Wiernych została erygowana 22.03.2015 r. przez Biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Parafia powstała w całości z terytorium parafii Poręba. Kościół murowany pw. NMP Wspomożycielki Wiernych został wybudowany w latach 1992-1994 staraniem ks. Czesława Śmiecińskiego proboszcza parafii pw. św. Barbary w Porębie. W dniu 6 czerwca 1991 r. został wmurowany kamień węgielny pobłogosławiony przez Papieża Jana Pawła II podczas Jego IV pielgrzymki do Ojczyzny. Kościół pobłogosławiony 23 września 1994 r. przez Biskupa pomocniczego Tadeusza Zawistowskiego. Do dnia 22 marca 2015 r. świątynia spełniała role kościoła filialnego w parafii św. Barbary w Porębie.

Liczba wiernych: 1030