STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Znajdź parafię

Barcice - Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (z siedzibą w Somiance)

Kontakt 07-203 SOMIANKA 35
gm. Somianka, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie
tel.
e-mail: somianka@diecezja.lomza.pl

Informacje dodatkowe

Proboszcz: Ks. Wojciech ZYŚK
Służba Boża: Msze św. w niedzielę: 8.00, 12.00 w Somiance, 10.00 w Barcicach
w dni powszednie: 17.00 (maj - wrzesień 18.00)
Odpusty: Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela (w Somiance); św. Stanisława BM (w Barcicach)
Obszar administracyjny Barcice (4), Somianka, Jasieniec (2), Płudy Nowe (1,5), Płudy Stare (2), Somianka Pacele, Ulasek (3), Wólka Somiankowska (3,5)

Lokalizacja

Dekanat Wyszkowski

Opis

Parafia pw. św. Stanisława w Barcicach została erygowana przez Biskupa płockiego Dobiesława w 1380 r. z fundacji zakonu norbertanek. W 1948 r. przeniesiono siedzibę parafii pw. św. Stanisława z Barcic do Somianki, jako do miejscowości położonej centralnie w stosunku do sąsiednich wsi. Bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” Papieża Jana Pawła II z 25.03.1992 r. parafia Somianka (Barcice) została włączona do Diecezji łomżyńskiej z Diecezji płockiej.

Obecny kościół drewniany w Barcicach pw. św. Stanisława BM wybudowano w 1758 r. W latach 1867-1868, następnie w 1893 r. i po II wojnie światowej dokonywano remontu tego kościoła. W latach 1998-2002 staraniem ks. prob. Wacława Grzybowskiego dokonano remontu kapitalnego kościoła. W latach 2010-2015 staraniem ks. prob. Wojciecha Zyśka przeprowadzono remont konstrukcji dachu, zakonserwowano elementy konstrukcyjne i pokryto kościół blachą miedzianą; założono nowe nagłośnienie.

Na terenie parafii w miejscowości Somianka w 1688 r. zbudowana została drewniana kaplica, która w latach 1740-1758 pełniła funkcję kościoła parafialnego. Na początku XIX w. kaplica uległa zniszczeniu i została rozebrana. W 1933 r. podjęto decyzję budowy nowego kościoła w Somiance, ale wojna uniemożliwiła realizację projektu. W 1945 r. staraniem ks. prob. Stanisława Zająca parafia uzyskała nadanie gruntu i spichrza dworskiego w Somiance, który przebudowano na kościół. Około 1960 r. staraniem ks. prob. Zbigniewa Patejko kościół rozbudowano i wyposażono jego wnętrze. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Somiance został konsekrowany 8.03.1981 r. przez Biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego. W roku 2008 staraniem ks. prob. Dariusza Zakrzewskiego wykonano osuszenie fundamentów i elewację zewnętrzną kościoła. W latach 2010-2015 staraniem ks. prob. Wojciecha Zyśk wymieniono nagłośnienie w kościele i założono nową instalację grzewczą; wymieniono okna i drzwi, ocieplono strop.

Liczba wiernych: 1653